Skolbanken Logo
Skolbanken

Mitt namn

223311 Förskolan Svandammsgården, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 14 maj 2021

Barnen berättar om sitt/sina namn och får sen göra en skylt.

 

Läroplans- och intresseområden som aktiviteten avser är identitet, skriftspråk och samarbete med hemmet. Vi har valt aktiviteten utifrån vårt projekt kring identitet där namnet är en central del. Undervisningen gäller hela barngruppen. Vi förväntar oss att de ska lära sig mer om sina och andras namn och få möjlighet att skriva dem. Undervisningen kommer att ske i små grupper under projekttiden.


Läroplanskopplingar

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter