Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Fotboll åk 4-6

Köpinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under vecka 19-22 kommer vi på idrotten att ägna oss åt fotboll. Vi kommer öva på att hantera bollar genom bland annat studs, passningar, mottag. Samt kunna förflytta sig på planen med och utan boll för att vara delaktig i lagspelet, föra spelet framåt, uppställning och regler. Vi kommer fokusera på samarbete, fairplay och regelkunskap. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur man kan förebygga skador, hur aktiviteterna kan påverka ens hälsa och fysiska förmåga.

Innehåll

 

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din allsidiga rörelseförmåga, din samarbetsförmåga, ges möjlighet att samtala egna upplevelser av den fysiska aktiviteten och utveckla din förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet. Genom att vara aktiv, samtala och ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Samt att få delta och möta lag- och bollsporter och göra övningar där sammansatta grundformer övas såsom ta emot, sparka, passa, springa med boll, stödja och rotera som medel för att nå dessa mål. Samt via dessa aktiviteter väcka ett intresse att delta och vara fysiskt aktiv.

 

Mål

  •         Utveckla din kroppskontroll.
  •          Utveckla din förmåga att hantera bollar genom studs, passningar och mottag, spark, nicka.
  •         Utveckla din förmåga att förflytta dig på planen med och utan boll för att var delaktig i lagspelet och föra spelet framåt.
  •          Kunna samarbeta i olika grupper med olika personer.
  •          Ge exempel på hur man kan förebygga skador och risker som kan uppstå.
  •          Samtala om hur det känns att vara fysiskt aktiv och hur aktiviteten påverkar ens hälsa och fysiska förmåga. 

 

Metod

Vi kommer träna på fotboll för att bli säkrare med bollen och känna oss trygga i lekar och spel med den. Det kommer att ske både individuellt, i par och i grupp.

  •        Teoretiska genomgångar av till exempel regler, fairplay, tekniker och spelformer. 
  •     Praktiska övningar som bollek, teknikträning och spel. 

 

 

Bedömning & Dokumentation

Det som bedöms är hur du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar, din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt din förmåga att samtala om upplevelser av hur det känns att vara fysiskt aktiv och hur aktiviteten påverkar kroppen, hälsan och den fysiska förmågan och kan ge exempel på hur man kan förebygga skador och risker som kan uppstå.

Genom att observera elevernas rörelser i bollspel bedöms spelförståelse och teknik, t.ex att kunna passa en boll lagom hårt, att röra sig ur passningsskugga, att kommunicera med lagkamrater, sparka, ta emot bollen, våga bryta bollen från motståndaren och gå in i en närkamp.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser i planeringen
Bollspel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter