Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 juni 2021

Under medeltiden fanns det tappra riddare, kungar, drottningar, adelsmän och bönder. Medeltiden var en orolig tid och det var därför riddare var så viktiga. I arbetet med medeltiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som hände på medeltiden. .

Genomförande

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
 • se undervisningsfilmer om medeltiden
 • läsa om medeltiden i texthäfte
 • arbeta med uppgifter till texterna
 • lyssna på skönlitterär bok, "Vidar på medeltiden"
 • skrivuppgift på tema medeltiden
 • göra en fördjupningsarbete utifrån eget val av område och redovisa detta både i modell, text och muntlig redovisning
 • avslutande skriftligt test

Du ska kunna:

 • vilka förändringar som skedde i Sverige
 • förklara kyrkan och prästernas roll under medeltiden
 • berätta om digerdöden
 • några städer under medeltiden
 • hur Sverige styrdes under medeltiden
 • kunna placera in medeltiden på en tidslinje
 • hur vardagslivet var för människor under medeltiden
 • känna till något om några historiska personer som Birger Jarl, Heliga Birgitta, Kung Magnus Eriksson, drottning Margareta m.fl.
 • redogöra för några historiska begrepp som hör till medeltiden t.ex. kröna, rike, storman, riddare, påve, biskop, avlat, kloster, helgon, reliker, borgare, hantverkare, skrå, lärling, mästare, tull, Hansan, kogg, digerdöden, teg m.fl.

Bedömning

Formativt:
- kontinuerlig avstämning av lärandemål genom läxförhör, Kahoot och skriftliga frågeställningar.
- deltagande i muntliga diskussioner.
- arbete i grupper, enskilt och i par.

 

 

Summativt:

- fördjupningsarbete och redovisning i grupp

- avslutande skriftligt prov


  Läroplanskopplingar

  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

  Matriser i planeringen
  Medeltiden
  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter

  Hjälp och support

  Academy

  FAQ

  Ge oss feedback