Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Läsprojekt år 1

Bålbroskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Vi kommer i tre veckor ha ett läsprojekt med intensivläsning.

Under tre veckor kommer vi i år 1 träna extra mycket på att utveckla vår läsning. Vi kommer arbeta på olika sätt och varje dag blir det minst en stund läsning. Vi läser enskilt, för en kompis, för en vuxen och tillsammans. Vi övar på att läsa högt och även tyst för den som kan. Eleverna får välja bok på sin nivå som läses hela veckan tills man lånar en ny. Vi arbetar i våra klasser men också i nivåanpassade grupper för maximalt lärande. Varje vecka får eleverna en läsläxa hem som ska läsas hemma, gärna varje dag och ett läsprotokoll att fylla i och som ska lämnas tillbaka till skolan med texten på onsdagar. En ny text och läsprotokoll kommer då hem. Vi kommer träna läsning med olika läsappar på I-pad, göra lässtationer, spela läsbingo och olika läslekar och uppgifterDet finns många sätt att lära sig/förbättra sin läsning därför försöker vi hitta många roliga övningar så lusten till läsning fortsätter.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback