Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, NO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

1

En fjärils livscykel åk 1

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 26 maj 2021

Hur föds en fjäril?

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig:

  • Fjärilens livscykel och i vilken ordning dessa stadier sker,1 ägg, 2larv, 3puppa, 4fjäril
  • Att fjärilen är en insekt eftersom den har sex ben.

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:

  • Lyssna på genomgångar
  • Titta på film.
  • Läsa faktatext
  • tillverka en fjärils snurra.

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Jag ska visa genom att:

  • Berätta, skriva eller rita vilka fjärilens stadier är.
  • Göra en skapande uppgift med fjärilens fyra stadier.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback