Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik åk 4, kapitel 7: Skala, vinklar och area

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Planeringen utgår från boken "Koll på matematik 4B" och sjunde kapitlet "Skala, vinklar och area".

Vilket djur har störst och minst gap? Hur kan föremålen vara lika stora? Hur förklarar man hur stor en yta är? Vad betyder skala 1:1?

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Du ska lära dig:

 • skala, förstoringar och förminskningar 
 • räta, spetsiga, och trubbiga vinklar
 • att jämföra och uppskatta area 
 • att mäta och beräkna area 

Hur ska vi arbeta? 

Vi ska arbeta med:

 • läroboken Koll på matematik 4B
 • genomgångar
 • Bingel 
 • appar eller andra digitala resurser på din ipad
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • EPA - enskilt, par, alla 
 • praktiska aktiviteter

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang 
 • Mattekollen 1,2,3
 • test

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4: Skala, vinklar och area
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter