Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Skriva en recension, åk 7

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Efter att vi har tittat närmare på några olika recensioner är det nu dags för er att skriva en egen recension.

Att skriva en recension

Bestäm dig för vad du vill recensera. Det kan t.ex. vara:

  • En bok
  • En film
  • Ett dataspel
  • Ett album
  • En konsert
  • En konstutställning
  • En teaterpjäs

 

I skrivmall finns i samma dokument som instruktionerna till bedömningsuppgiften, se lärlogg för Sv/SvA. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Recension
Uppgifter
Skriva en recension

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback