Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Hem- och konsumentkunskap, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

År 1 Tema Bondgården

Morgongåva skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Vi arbetar tematiskt med att lära oss om djuren och arbetet på en bondgård. Vi övar oss i att skriva faktatexter och tankekartor.

Undervisningens innehåll och kunskapskrav

Du kommer att lära dig om:

 • Djuren på gården
 • Var vår mat kommer ifrån
 • En bondes arbetsuppgifter
 • Årstiderna och arbetet på en bondgård
 • Hur var det förr i tiden
 • Hur du gör en enkel tankekarta

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Ställa egna frågor om vad du själv vill lära dig om bondgården.
 • Se film som visar arbetet och djuren på bondgården
 • Läsa faktatexter
 • Göra egna enkla faktatexter
 • Göra egna enkla tankekartor
 • Lyssna till din lärares berättelser
 • Måla, gestalta och undersöka
 • Bygga en egen bondgård i kartong

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Matriser i planeringen
Bondgården - år 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback