Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Resultat Skriftlig interaktion på franska

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Här ser du ditt resultat på Skolverkets bedömningsprov i skrivande. Texterna har sambedömts av Semir Susic och Mathilda Rosén.


Läroplanskopplingar

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Resultat skriftlig interaktion på franska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter