Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 5

Värdegrund

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Inom arbetsområdet värdegrund kommer vi arbeta med människors lika värde, kamratskap samt normer och regler i skolan och vardagliga sammanhang.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  •  
  • Du kommer att få utveckla dina kunskaper och förmågor:
  •  
  • att känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang, exempelvis i skolan
  • att veta hur man är en bra kamrat
  • att visa andra respekt
  • att känna dig trygg i vad du klarar av och vad du behöver hjälp med
  • att kunna samarbeta med andra 
  • att följa regler och normer som finns till för allas bästa
  • att kunna diskutera, jämföra och dra slutsatser 
  • att kunna uttrycka dina känslor och tankar och våga stå för dem
  •  

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • se filmer inom temat värdegrund
 • diskutera och samtala i grupp och helklass
 • skriva och rita passande bilder
 • dramatisera
 • läsa och lyssna på berättelse/dilemmafrågorr
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta med värdegrund/samarbetsövningar
 • samtala om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och ordningsregler
 •  

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor kring hur du:

 • ger exempel på regler och varför de kan behövas
 • beskriver en bra kamrat
 • deltar aktivt på lektionerna
 • deltar i diskussioner

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter