Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Decimaltal

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Vi kommer att lära oss hur vi omvandlar bråktal till decimaltal och hur man placerar ut decimaltal på en tallinje. Vi kommer jobba med tiondelar, hundradelar och hur man kan jämföra storleken på decimaltal. Vi kommer även att lära oss att addera och subtrahera decimaltal.

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Hur bråk och decimaltal hänger ihop. 
 • Skriva tiondelar och hundradelar i decimalform. 
 • Räkna addition och subtraktion med decimaltal. 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Lösa problem
 • Välja lämplig metod
 • Samtala kring och visa mina lösningar

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Vara aktiv och delta i genomgångar, genom t ex frågor och funderingar
 • Arbeta med uppgifter du får till exempel i Favoritmatematik
 • Bidra med dina tankar vid par- och gruppuppgifter
 • Skiftligt visa vad du lärt dig

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Kooperativa uppgifter (samarbetsövningar)
 • Enskilt arbete i Favoritmatematik
 • Genomgångar i helklass
 • Vardagsnära uppgifter med exempelvis termometer och tillbringare

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback