Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik åk 1

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Vad är teknik? Var finns det teknik? Här får vi bygga och prova oss fram med tekniken till hjälp.

Syfte

Eleverna får arbeta med fysik/teknikövningar i grupp. De tränas i att följa instruktioner, prova sig fram till lösningar och lösa uppgifter med hjälp av teknik. 

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få utföra experiment  i olika former. 
Du kommer även att få se film om olika föremål och tekniska uppfinningar.

Kunskapskrav

 Eleven visar sitt kunnande enligt nedanstående:
- Du skall kunna förstå instruktioner och samarbeta kring uppgiften med din grupp.
- Du skall kunna återberätta hur ni tänkte, försökte lösa eller hur ni löste uppgiften.

Bedömning

Bedömning av elevernas prestationer sker genom:
- observation av elevens arbete under lektionerna,
- bedömning av deras samarbete och process i arbetet

- gemensamma genomgångar  och delaktighet på de.
- dialog tillsammans i grupp och enskilt.


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter