Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Praktiskt prov - bakning HKK

Maja Beskowskolan, Umeå · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Provet innehåller både en praktisk del och en teoretisk. I den teoretiska delen ska du prisberäkna det du ska/har bakat och reflektera och resonera kring priset.

Idag kommer du att få jobba självständigt i köket.

 

Ena halvan jobbar praktiskt medan den andra halva jobbar med den teoretiska uppgiften. Vi byter efter halva tiden.


Läroplanskopplingar

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd - praktiskt arbete
Praktiskt arbete
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter