Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 3

Förståelse för idrott

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Eleverna ska förstå att spelregler är till för att övningar ska göra att du lär dig mer och utvecklas. Eleverna ska förstå hur man kan hjälpas åt för att lyckas bättre i olika aktiviteter.

Beskrivning

Eleverna ska förstå turtagning.

Eleverna ska kunna lära av varandra.

Eleverna ska visa förståelse för att vi är bra på olika saker.

Eleverna ska visa förståelse för att vi tänker olika.

Konkreta mål

Du ska vara aktiv på lektionerna.

Du ska kunna följa reglerna i olika spel och lekar. 

Du ska förstå kösystem och turtagning.

Du ska visa att du förstår att samarbete förbättrar resultat i olika aktiviteter.

Du ska kunna förklara enkla övningar och rörelser.

Du ska visa att du förstår vad som kan vara farligt i olika spel och lekar.

Språkligt fokus

Att förstå instruktioner.

Att eleverna förstår vad målet är med aktiviteten.

Bärande begrepp

Aktiv

Turtagning

Samarbete

Regler

Förklara

Aktiviteter

 


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Enkla lekar och danser och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Förståelse för idrott
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback