Skolbanken Logo
Skolbanken

Temasagan "Ludde och telefonen"

Ängaboskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Tema sagan "Ludde och telefonen" handlar om att Ludde har en telefon, och när det ringer får han gissa vem det är som ringer, han får bara ledtrådar. Alla djuren bjuder in sig till att komma på besök, och varje dag i veckan ska någon komma. När telefonen har slutat ringa är det ett klampande utanför dörren. Alla djuren är där, fast de inte skulle komma idag. Vilka dagar var det nu igen de skulle komma?

Arbetsområde:

Under våren kommer vi att arbeta med sagan "Ludde och telefonen". Ludde har en telefon, och när det ringer får han gissa vem det är som ringer, han får bara ledtrådar. Alla djuren bjuder in sig till att komma på besök, och varje dag i veckan ska någon komma. När telefonen har slutat ringa är det ett klampande utanför dörren. Alla djuren är där, fast de inte skulle komma idag. Vilka dagar var det nu igen de skulle komma? Du kommer att få delta i sagan med hjälp av kommunikationskartor, talapparater och konkreta föremål.

 

Konkreta mål :

Målet är att du ska delta i ...

- att tolka och förstå sagan

- sagan med hjälp av kommunikationskartor och talapparater

- att känna igen veckodagarna med hjälp av bildstöd

- att känna igen de olika djuren med hjälp av bildstöd

- att använda olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta i sagan om Ludde och telefonen

- delta  och placera veckodagarna rätt 

- delta i att placera djuren på rätt dag

- kunna använda talapparater

- delta i att följa med i kommunikationskartorna som finns till sagan

 

Undervisning:

Du kommer att få..

- lyssna och delta i sagan "Ludde och telefonen"

- placera veckodagarna i rätt följd

- placera djuren på rätt dag 

- använda talapparater och kommunikationskartor, som förtydligar ljud och händelser

- skapa sagan tillsammans med andra med hjälp av konkret material

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.

Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter