Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolansdag 2021

Rydebäck, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Väldigt många är nöjda med förskolan vi har i Sverige. Det måste vi förstås fira! Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I år äger firandet rum den 20 maj. På förskolor runt om i landet brukar Förskolans dag firas i form av roliga upptåg som , lekar och fika för både barn och vuxna.

Innehåll

 • Fallskärm, vi leker olika lekar med vår fallskärm.

 • Miniröris, pedagogerna håller i någon form av miniröris för barnen.

 • Disco, barnen får önska musik och dans och leka till den.

 • Olika stationer med "kasta prick"        

MÅL

 • Genom att fira förskolans dag uppmärksammar vi vårt pedagogiska arbete. Vi har valt Hjärtrud då denna lärvän alltid finns med i vår verksamhet, där vi vill lyfta barnens självständighet och tillit till den egna förmågan. Samt gemenskapen och glädjen som vi har på vår förskola. Vi kommer även att fokusera på Rör-else då barnen ska få möjlighet att känna rörelseglädje och vara fysiskt aktiva.

   

METOD - GENOMFÖRANDE

 

 • Då barnen ska få inflytande över verksamheten har vi valt att fråga barnen på  avdelningarna vad de önskar att göra denna dagen, deras förslag ligger som grund för vår planering.

 • Genomförandet sker på förskolans gård med de material som ansvariga pedagoger plockar fram eller de material som barnen önskar eller visar intresse för.

 • Pedagogerna är närvarande, medforskande och vägleder barnen.

  Vi planerar lekar där vi leker och skapar  gemenskap i gruppen. VI Pratar om hur vi ska vara med och mot varandra där

  Hjärt-Rud, hjärtekulturen och barnkonventionen givetvis får vara en del i lärandet.

  Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och sedda. Att alla barn är viktiga.

DOKUMENTATION

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras

 

  • Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar för att skapa trygghet och gemenskap.

  • Vi kommer att ta bilder under dagen vilket vi sedan kommer sätta upp i vår verksamhet så barnen kan titta, samtala samt reflektera. Vi kommer även att fråga barnen i efterhand vad de minns var roligast osv.

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback