Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

"Kära klassen"- att skriva ett hyllningstal

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Ni skall få lära er grunderna för att kunna skriva ett hyllningstal. Det är något som ni kommer att få nytta av flera gånger i livet, kanske redan nu. Ett syskon som tar studenten eller en släkting som fyller år.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Matriser i planeringen
Hyllningstal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter