Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO Näringskedja år 1

Bruksskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Vem äter vem? I detta arbetsområde kommer du att får lära dig vad näringskedja är. Du kommer att få veta vad näring har med saken att göra.

Vad vi ska lära oss

Vi ska lära oss vad näringskedja är samt visa på de samband som finns mellan olika arter.  

Hur vi ska lära oss

 • Titta på och samtala utifrån film.
 • Tillverka näringskedjor tillsammans
 • Diskutera hur olika näringskedjor kan se ut samt illustrera dessa. 

Begrepp i arbetsområdet

 • producent
 • konsument
 • toppkonsument
 • näringskedja

Bedömning

Du kommer att muntligt få berätta utifrån en bild vad en näringskedja är. Eleven ombeds använda de begrepp som tillhör arbetsområdet. 

 

Förmågor som vi övar i arbetsområdet

Kommunikativa förmågan

 • Eleven kommer att få öva på att berätta om en  näringskedja.
 • Eleven kommer att få öva att resonera tillsammans med andra.

Begreppsförmågan

 • Eleven kommer få öva på att förstå och använda sig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde.
 • Eleven kommer att lära sig vad orden betyder och träna sig på att använda orden när eleven pratar och klipper/klistrar eller skriver. 

Analysförmågan

 • Eleven kommer att få öva på att visa på sambanden i näringskedjan. 

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter