Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Tre syskonreligioner

Västervångskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Ni ska arbeta med de tre monoteistiska världsreligionerna judendom, kristendom och islam.

Syfte

Syftet med det här arbetet utgår från Lgr 11. Se kopplingar sedan.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer först och främst att utgå från läroboken Tre syskonreligioner där vi tillsammmans läser, diskuterar och jämför olika avsnitt. Ni läser även individuellt texter ur boken och svarar på frågor. Ni ska också använda läromedlen Religion 3, Religion och liv 9 samt texthäften.
Vi kommer även att se filmer om de olika religionerna, ha muntliga genomgångar och gruppdiskussioner.

Med tanke på den korta tiden som vi har kvar kommer vi inte kunna fördjupa oss inom detta arbetsområde.

Detta kommer vi att bedöma

De kunskaper och förmågor som visas upp kommer att bedömas enligt matrisen nedan.
Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Matriser i planeringen
Religion åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback