Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01a

Samband - Ma1a

Sjögrenska gymnasiet, Knivsta · Senast uppdaterad: 21 maj 2021

Kan du ge exempel på ett samband mellan arbetstid och lön? Kan du ge exempel på ett samband mellan ränta och räntekostnader? Du kommer att lära dig mer om det under kursens gång.

 

Samband och förändring                                                                             

 

Under de följande veckorna kommer vi att arbeta med samband. Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, grupparbete och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov.

När: V16-18                                                                                                                                                                                                

Vad: Samband.

Examination: Skriftligt prov. Överenskommelse - datum.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 

  • Rita ett koordinatsystem, gradera koordinataxlarna och placera in punkter med hjälp av dess koordinater
  • Ställa upp en värdetabell för en funktion samt rita en graf ur tabellen
  • Rita och tolka grafer som hör till proportionella samband, t.ex. jämförpris
  • Beskriva verkliga situationer matematiskt med hjälp av värdetabeller, formler och grafer.
  • Upptäcka, tolka olika typer av linjära samband och exponentiella samband
  • Beskriva skillnader mellan linjära och exponentiella förändringar med hjälp av:
  • Ord
  • Värdetabeller
  • Formler
  • Grafer

 


Läroplanskopplingar

Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.

Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - Samband Ma 1a
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter