Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Häsängens Förskola 21-22 Kga SKA D&I: Demokrati

Häsängens förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Demokrati

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Arbetslaget ska

– främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

– säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

– förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

För att

- alla barn ska kunna utvecklas på bästa sätt utifrån egna förutsättningar, göra sin röst hörd och bli lyssnade på

- genom Barnkonventionens artiklar ges barnen ökad förståelse för sina rättigheter och skyldigheter

- skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Vi arbetar för att

 

- vara lyhörda pedagoger som lyssnar in barnen och vårdnadshavares behov och önskemål samt låter dem vara delaktiga i vår verksamhet så långt det är möjligt.

 

- varje barns uppfattning och åsikt respekteras och alla ska få lika stort utrymme och inflytande oavsett ålder, kön eller funktionsvariation exempelvis vid val av aktivitet eller plats.

 

- skapa en utmanande och föränderlig miljö som anpassas utifrån barngruppens behov och intresse. Oavsett ålder, kön eller funktionsvariation finns anpassat material tillgängligt för alla.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback