Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling

045201 Förskolan Björnen, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 25 augusti 2021

Genom arbete med Grön Flagg kommer vi fokusera på skräp & avfall och livsstil & hälsa.

Projektämne: Hållbar utveckling.

Syfte: Få barnen medvetna om deras egna påverkan på miljön genom återvinning, matsvinn och sitt egna välbefinnande. 

Mål: Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
Vikten av att barnen ska förstår sin roll i hållbar utveckling.

Mål från Lpfö18: 

  • Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Arbetssätt - förhållningssätt - material - pedagogiska miljöer:
Vi startar upp hösten med arbetet kring sommaruppgiften som kommer vara kopplad till återvinning. Barnen får ta med sig sex stycken återvinningsmaterial tillbaka till förskolan efter sommarlovet, ett material från varje kategori (färgat glas, ofärgat glas, papper, tidning, metall och plast. Med dessa material kommer vi sortera, skapa och experimentera. Vi kommer även som en start tillsammans med Såpbubblorna skapa Björnens återvinningsstation där barnen tillsammans får göra kärl med bilder till varje kärl.

Vilket material får in genom sommaruppgiften, vad kan barnen om materialet, vet de vad materialet är gjort av? Vi skapar och sorterar.

Längre fram vill vi visa på för barnen var återvinningsskräpet tar vägen. Vi går till återvinningsstationer i vårt närområde för att sortera vårt återvinningsmaterial. Men vad händer sedan med materialet? Vart tar det vägen?

I möjligaste mån arbeta med barnen i mindre grupper, blanda åldrar för att skapa nya kontakter med barnen som börjat hos oss efter sommaren från Såpbubblorna. 

Vi kommer under vår Grön Flagg-resa använda oss av materialet Tofsingarna - miljöuppdrag i förskolan. Dessa små troll är ett kreativt material som tränar fantasin och föreställningsförmågan hos barn. Boken vi använder oss av består av tio "resor", som behandlar olika perspektiv på hållbar utveckling med fokus på kretslopp och källsortering. Barnen får i fantasifulla övningar och uppdrag möta trollet Snofsan och hennes kompisar Tofsingarna i skogen. Varje resa belyser ett nytt område inom källsortering, tex glas, plast och metall och varje äventyr inleds med en gemensam uppvärmning och fortsätter med ett dramaäventyr. Varje äventyr följs av ett uppdrag och reflekterande samtal. 


Våran kompis Björne som har fått följa med ett barn hem varje helg under året 20/21 kommer även detta år få följa med barnen hem men denna gång med en uppgift kopplad till vårt projekt.

Området matsvinn kommer vi arbeta med under hela året på olika sätt. Vi kommer titta närmare på frukter, grönsaker och bär (med alla våra sinnen) som är i säsong för just den årstiden vi befinner oss i. Att visa på hur vi tar tillvara på det naturen erbjuder och det vi själva odlar på förskolan. 

Barnen får reflektera varje dag vid dagens teckning där de får rita något från tex förmiddagens projekttillfälle eller skogsutflykt. Barnen får återberätta och reflektera på vad de ritat/varit med om.
När vi har projekttillfällen kommer vi till största del låta barnen fota sina egna alster mm för att använda i barnens egna lärloggar eller som inspirationsbilder på avdelningen.

Reflektion och dokumentation kommer ske genom Skolplattformen och dagens teckning. Vi kommer sätta upp foton och bilder från projekttillfällen för att inspirera och för att skapa samtal hos barnen. Vi kommer använda samlingar, matsituationen tex för att återge varandra vad vi gjort i projektet. Vi kommer skriva barnens individuella lärloggar i Skolplattformen och alla barn ska ha ca sex stycken när höst- och vårterminen är slut. De ska i första hand visa barnets lärande kring projektområdet. 

Vi vill kunna erbjuda barnen att kunna bygga och skapa med återvinningsmaterial. Vi samlar återvinningsmaterial på olika sätt så att barnen kan bygga med toarullar, kapsyler, mjölkskruvkorkar inne i byggrummet. Låta barnen få skapa i vår ateljé med återvinningsmaterial. I vår rollek kan vi låta barnen leka med återvinningsmaterial, så som tomma förpackningar mm i affären och restaurangen.

Till en början kommer vi till största del tillföra återvinningsmaterial i vår miljö. När vi sedan haft observationsfasen kan vi se vad barnen efterfrågar och därefter ta fram mer material.

För att göra barnen delaktiga i utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna intervjuar vi barnen med olika frågor beroende på barnets ålder. Skolbarnen kommer även vara delaktiga på deras avslutningssamtal inför skolan, där de får visa upp några egna utvalda dokumentationer från deras tid här. 

För att arbeta mot målet eget välbefinnande kommer vi utmana barnen i bland annat rörelsepass, som kan vara allt från Tabata-pass till olika rörelselekar. Att röra på kroppen ska vara roligt och vi vill att barnen ska förstå att kroppen behöver röra på sig för att må bra, likväl som att äta en balanserad kost för att orka leka.

 

Hur ska ni introducera projektämnet under terminsstarten- Observationsfasen?

Vi startar terminen med arbetet kring sommaruppgiften. Vi kommer även skapa vår egna återvinningsstation. 
Materialet vi kommer erbjuda barnen är det vi hittar på förskolan och det barnen själva tar med sig hemifrån efter sommaren.
Vi kommer även ställa frågor till barnen som handlar om återvinning, matsvinn och rörelse i uppstart av de olika utvecklingsområdena vi ska arbeta med under Grön Flagg. Dessa frågor kommer vi även ställa vid slutet av projektet för att se vad barnen har tagit till sig under projektets gång. 

Under observationsfasen kommer vi anteckna, fota, använda observationsprotokoll och reflektionsprotokoll för att lättare synliggöra vad barnen visar intresse för. Detta kommer vi ha med oss när vi sedan planerar vidare inför hösten. 
Lärloggarna kommer under denna period innehålla sommaruppgift, återvinningsstation och våra frågor till barnen. 

För att få in IKT tillsammans med barnen kommer vi till en början utmana dem med hjälp av Blu-Bot kopplat till vårt projektområde. En uppgift kan vara att programmera den så att den går till rätt återvinningskärl beroende på vilket återvinningsskräp de får i handen. Vi hoppas även ha tillgång till några appar som belyser våra utvecklingsområden inom Grön Flagg.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback