Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

21-22 Kga SKA O,U&L: Matematik

Ängens förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Matematik

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

På Ängen strävar vi efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

På Ängen arbetar vi för att väcka barnens intresse för matematik samt stimulera och utmana barnen i sin matematiska utveckling.

 

Hur arbetar vi?

På Ängen arbetar vi för att barnen ska få möjlighet att bekanta sig med olika matematiska begrepp och på ett lekfullt sätt ges möjlighet att reflektera över problemlösningar. Vi utmanar barnen i både planerade och spontana matematiska aktiviteter. Exempelvis då vi spelar spel, räknar, pratar om antal och siffror, sorterar samt arbetar med former. Vi uppmärksammar vardagsmatematiken som finns omkring oss på ett medvetet sätt för att göra den mer konkret för barnen. I vår lärmiljö använder vi oss av matematiskt bildstöd, ex. genom att ha antal barn som får vara i varje lekrum.

 

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter