Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

21-22 Kga SKA O,U&L: Naturvetenskap

Ängens förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Naturvetenskap

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

På Ängen ska vi ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

På Ängen strävar vi efter att utveckla barnens nyfikenhet, förmåga att undersöka och söka svar på frågor genom bra naturvetenskapliga undervisningstillfällen.

 

Hur arbetar vi?

Barnen möts av medforskande pedagoger som tar till vara på deras nyfikenhet och undersökande frågor. Vi planerar olika undervisningstillfällen och arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt. Vi använder oss av vår närmiljö i vår utbildning och använder relevant material i vår undervisning. 

 

 

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter