Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa åk3

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet

Mål

Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor:

 • motoriska grundformer som till exempel springa, hoppa och kasta
 • delta i olika lekar och följa och förstå uppgjorda regler
 • bollekar och grunder i några bollsporter
 • takt och rytm samt rörelser till musik
 • känna lust och glädje att utföra idrottsaktiviteter själv och tillsammans med andra
 • allemansrättens grunder
 • vattenvana, flyta och simma i rygg- och magläge
 • samarbeta

Undervisning och arbetsformer

 

 

 • Olika lekar och dess regler (inne och ute)
 • Prova på några olika bollsporter
 • Träna de motoriska grundformerna med hjälp av bland annat hinderbanor och cirkelträning. 
 • Lättare orienteringsövningar
 • Prova på friidrott
 • Lära sig allemansrättens grunder genom exempelvis promenader och lek. 
 • Åka till badhus
 • Röra sig till musik (genom lekar och danser)

Bedömning

 • Förmågan att delta, följa regler och visa hänsyn till andra vid samtliga aktiviteter.
 • Eleven kommer att få visa sina kunskaper på lektionen, enskilt och i grupp.

Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.

Rörelser i vatten och vattenvana. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver läge, avstånd och riktning.

Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.

Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback