Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pärlan 2 Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

133301 Förskolan Sofia småbarnsskola, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Projektets syfte:

  •  att ge barnen en första förståelse för hur allt i vår värld hänger ihop (djur, natur vatten och vi).
  • att ge barnen en känsla för deras egen betydelse för en hållbar framtid
  • att alla våra barn får känna stolthet över sig själva.

n   Vårt projektarbete

      Vi valde fokus utifrån barnens sommarbilder som visade på ett intresse för djur och växtlighet. Våra förhoppningar var att barnens intresse skulle växa och utvecklas i ett vidare perspektiv och att det skulle medföra en önskan om att vilja vara med att skapa en mer hållbar framtid för dem själva och för omgivningen.

Vi  Barnen har fått vara med om att skapa ett eget träd som har följt årstiderna. Vi började med trädets "anatomi" genom att benämna de olika delar ett träd består av; rötter, stam, grenar och en krona. Sedan klädde vi trädet med bark och blad. Vi har pratat om vad vårt träd behöver för att växa och må bra. Därför skapade vi också sol och regnmoln.

N   När trädet väl var på plats tyckte barnen det behövde kompisar i form av djur. Det blev insekter, fåglar och växtlighet utifrån årstid. Barnen fick använda sig av olika material att skapa i. För inspiration och ökat kunnande har vi läst böcker, sökt fakta på Ipads och sedan skapat med en blandning av fantasi och verklighet. Det blev allt ifrån påfågelhoppinsekt och dinosauriespindel till kardinalbagge. Det har varit särskilt roligt att se hur barnen har blandat fakta med sina egna fantasier och verkligen vågat ta ut svängarna för att hitta sina egna uttryck. Det har också gjort att de varit nyfikna på varandras görande. När vi varit utomhus har vi uppmärksammat naturen runt om oss. Vi har upptäckt vattenpölar, hittat märkliga nyckelpigor och spindelnät på konstiga ställen. Vi har tittat på filmer men också letat information och kunskap med hjälp av de digitala verktygen. Genom UR har vi sett på "Barr och pinne" och det har engagerat barnen som fått en klar bild av vad hållbar utveckling betyder rent konkret. 

 

 

     Delaktighet och reflektion

Alla barn i gruppen har varit delaktiga och haft inflytande i projektet på olika sätt och utifrån sina individuella förutsättningar.

Vi har regelbundet samlats under vårt träd för att prata om vad vi gjort och vad vi velat göra härnäst för att komma vidare i projektet. Barnen har kommit med kreativa förslag och vi har tillsammans funderat på hur vi ska göra det på ett bra sätt. Ofta har de önskat göra något eget som de kunnat tillföra trädet. En sol på himlen, en uggla till grenen eller en mask i jorden. Att leta information på Ipad har också stått högt på listan. Vi har bland annat tittat på filmer om spindlar som fångar flugor i sitt nät och kollat upp i vilket hav vithajen simmar.

Barnen har inspirerats av varandras frågor och tankar, känt stolthet över det de skapat och konstruerat och även sett varandra som en tillgång till inspiration och lärande.

Barnen har vid vissa tillfällen fått möjlighet att välja sitt uttryckssätt och vid andra har vi pedagoger uppmuntrat och utmanat dem att testa nytt, försöka flera gånger och våga utvecklas.

Projektet har hela tiden varit väl synligt och presenterat på vår projektvägg vilket har gjort att vi ständigt kunnat reflektera och samtala kring vad vi gjort och hur vi kan gå vidare. Vi har varit uppmärksamma på om barnen haft idéer om vad de vill tillföra till projektet för att de ska vara delaktiga och också känna ansvar för vårt arbete. Även vi pedagoger har fått leta ny kunskap när vi fått frågor som vi inte kunnat svara på. Det har blivit ett gemensamt lärande!

Barnen har fått återberätta om det som de skapat till projektet. Om de gjort en insekt har de berätta om insektens egenskaper, var den bor, vad den äter och dess namn mm. De har också skrivit ner egna små notiser för att vi alla ska kunna se och läsa vad som gjorts. 

Våra barn har lärt sig en hel del om just trädet. Vad det består av, vad ett träd behöver för att må bra och hur årstiderna förändrar trädets utseende. 

De har också fått en förståelse för hur träd och djur kan hänga ihop och samarbeta. När vi la till bilder av barnen i helfigur med hjälp av Puppet Pals fick de förståelse för sin egen betydelse och koppling till naturen. Någon plockade blommorna, någon klättrade i trädet och någon matade ekorren med ekollon. De fick en egen aktiv roll av betydelse!

Lärmiljön

Vårt projekt växte fram allt mer under vintern och blev synligt på projektväggen. Det blev där det kreativa arbetet visades upp och det blev också där vi samlades för att reflektera kring vad vi gjort, lärt oss och hur vi ville gå vidare. Det blev många stunder av gemensam reflektion men också en plats där de helt själva kunde se och fundera kring sitt eget men också vårt gemensamma görande.

Kuben har vi använt för att projicera naturupplevelser och på så sätt också skapa en lugn och harmonisk känsla i rummet och i gruppen. Vi har t.ex. upplevt fiskstim.

Lärmiljön har också varit utomhus, på promenader, i parker och på vår gård. Där har vi letat insekter, undersökt rötter och stubbar och fascinerats av vattnet i stuprännorna. Vart tar det vägen?

 Kompetensutveckling

Vi har försökt ge varandra tid för egen kompetensutveckling för att vidareutveckla projektet med hjälp av våra olika kompetenser. Genom nätverk har vi lärt oss olika saker som vi kunnat lära ut till varandra och ge tillbaka till barngruppen.

Vårdnadshavarna

Vårdnadshavarna har fått ta del av projektets gång via

  • ·       lärloggar, både individuella och för gruppen,
  • ·       föräldramöte
  • ·       utvecklingssamtal,
  • ·       i de dagliga samtalen. Vad vi tar med oss

I år fick vi in alla sommarbilder som vi sedan kunde utgå ifrån. Vi hittade snabbt ett fokus och med trädet blev det lätt att spinna vidare och synliggöra för barnen kopplingarna mellan djuren, naturen, vattnet och vi människor. 

En framgångsfaktor för oss var att hitta något som binder samman projektets olika delar (både läroplansmål  och intresseområden). På så sätt blev allt både lättarbetat för oss pedagoger och lättförståeligt för barnen. Det här tar vi med oss till nästa projekt!

Vi är så stolta över hur mycket våra barn varit med på projektets väg framåt. De har varit engagerade, kommit med frågor, idéer om hur vi hittar information, vad vi skulle kunna göra mer och de har tagit med projektet hem. Det är roligt att höra från vårdnadshavarna om barnens nya kunnande och intresse och vi hoppas att de fortsätter vara nyfikna på naturens och våran gemensamma framtid.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback