Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Historia 1700 - 1900

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 augusti 2023

Frihetstid, envälde och ett allt mer befolkat Sverige.

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

  • Du ska kunna berätta om Sverige under frihetstiden gustavianska tiden och industrialiseringen. 
  • Du ska visa att du kan göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor. Jämförelser samhällsskikt, och jämförelser tidsåldrar.     
  • Du ska kunna berätta om vetenskapen under denna tidsperiod
  • Du ska kunna beskriva de största förändringarna under perioden
  • Du ska kunna förklara begrepp som vi använder under arbetsområdet

 

  Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta gemensamt:
* titta på film
* läsa historiska berättelser från denna period 
* diskutera likheter och skillnader mellan olika tidsåldrar

* gruppdiskussioner - jämförelser och resonemang om likheter och skillnader i historiska tidsåldrar

Vi kommer att arbeta enskilt:
* läsa och arbeta med historieboken

*arbete med boken "Tummen upp historia"

* egna tester av  kunskaper


Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 
-  att söka och värdera information
- att diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

 

se matris


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Matriser i planeringen
Frihetstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback