Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Får och dess ull

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Får och dess ull. Historiskt och nutida. Hur ullen har använts genom tiderna och vilken betydelse den haft för människan. Får har funnits i Sverige sedan yngre stenålder. Ullen har spunnits och vävts till kläder åtminstone sedan bronsåldern. I förhistorisk tid och under vikingatid var nordiska kortsvansfår, men man vet inte med säkerhet. Det närmsta man kommer i dag är det gotländska gutefåret.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att du lär dig om ull och de olika fårraserna som finns i Sverige.

Gotlandsfår ( gutefår), hälsingefår, roslagsfår och värmlandsfår.

Vad kan du lära dig av detta material?

Tanken är att du ska få pröva på och stifta bekantskap med ullen och dess möjligheter att skapa. 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Undervisningen kommer att vara experimentell, det vill säga att du kommer att få pröva på att tova och picka i ull. Vi börjar med en tankekarta så att alla kan dela med sig av sin kunskap.Titta på film om får och tovning.

Bedömning

Dina förmågor bedöms genom deltagande i de olika momenten som är knutna till arbetsområdet även en beskrivning i ord och bild som beskriver ditt arbete du gjort i ull.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Matriser i planeringen
Lärandematris år 6
Uppgifter
Tova ull

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback