Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planering/ avslutning av språkprojektet.

103801 Förskolan Krubban, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 4 juni 2021

Hedvig Eleonoras förskolors systematiska kvalitetsarbete innehåller 1. projektstart, 2. undervisningsplanerare, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 3 uppföljning samt 4. sammanfattning och analys av projekt. Detta är 2. Undervisningsplaneraren, här skriver man en plan för undervisningen/stationer/aktiviteter för kommande vecka/veckor. Utgå från de didaktiska frågorna, vad ska läras ut, varför och hur?

Projektområde

Språkprojekt

 

Syfte

 

 

Att väcka barnens intresse för skriftspråket på ett undervisande och lekfullt sätt.

 

 

 

 

 Aktivitetsinnehåll

 

Vi kommer att avsluta projektet med att barnen får forma och skapa sin begynnelse bokstav i något material.

Samt reflektera tillsammans med barnen, med hjälp av dokumentation och samtal om allt som vi har gjort och lärt oss tillsammans under höst/vårterminen.

 

 

 

 

Förståelser/Förmågor

Skriv vilka Förståelser/ Förmågor barngruppen ska utveckla och förstå efteråt

Barnen speciellt våra blivande skolbarn visar ett stort intresse för bokstäver/skriftspråket. De är på väg att knäcka läskoden.


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback