Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Från antiken till revolutionerna

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Man brukar säga att vilken period i historien man än studerar kan man se spår av den i vår egen tid. Det gäller verkligen de perioder vi ska läsa om nu: Från antikens Grekland med sina författare, filosofer och olympiska spel och antikens Rom med sina gladiatorspel, mäktiga arméer och imponerande byggnader till revolutionernas tid då mycket av vårt moderna samhälle formades.

Redovisning:

Inlämning av tidsresan till antiken. Inlämning av uppgifter. Prov sista SO-lektionen vecka 21. Utöver detta kan även din lektionsaktivitet vara en del av bedömningsunderlaget.

Testa sig själv. Om du har koll kan du berätta med egna ord om följande:

·       Vad en ”högkultur” är för något, och var högkulturerna uppstod. Du kan också ge exempel på en högkultur.

·       Den person du valt, det föremål eller den byggnad du valt samt den händelse du valt för din tidsresa till antiken.

·       Orsakerna bakom den franska revolutionen och konsekvenserna den fick.

(Bra ord för att berätta om orsakerna: Missnöje, nya idéer, inspiration från andra länder, bra ord för att berätta om konsekvenserna: Nationalförsamlingens nya roll, skräckväldet, revolutionens idéer sprids.)

·       Orsakerna bakom den industriella revolutionen och konsekvenserna den fick.

(Bra ord för att berätta om orsakerna: Varifrån kom arbetskraften, kapitalet och tekniken till de nya industrierna?, bra ord för att berätta om konsekvenserna: Hur var livet för fabriksarbetarna, och varför var det så? Hur gjorde folkrörelserna arbetarnas liv bättre?)


Läroplanskopplingar

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Matriser i planeringen
Från antiken till frevolutionerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter