Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik SANNOLIKHET 8D

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

I vissa situationer vet vi inte vad som kommer att hända. Men ofta i sådana situationer kan vi ändå ta reda på hur stor sannolikheten, eller chansen, är att en viss händelse sker. Den del av matematiken som handlar om sannolikheter kallas sannolikhetsläran.

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

  • genomgångar och diskussioner
  • färdighetsträning av de konkreta målen
  • laborativa aktiviteter i par/grupp

Eleven kommer att få visa sina förmågor genom:

  • muntligt/skriftligt deltagande under lektionstid
  • ett avslutande prov (digitalt och skriftligt)

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris kopplad till området Sannolikhet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback