Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Utredande text om feminismens relevans idag

Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Under detta moment skriver du en utredande text där du utifrån minst två källtexter redogör för vad feminism innebär samt diskuterar dess relevans i dagens samhälle.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Utredande text om feminism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter