Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Fodral eller nessesär med dragkedja

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

  • Du ska med stöd av läraren välja lämpligt material och önskade färger till ditt slöjdalster.
  • I genomförandet ska du träna dig på att följa instruktioner och beskrivningar.
  • Du ska träna dig på att beskriva ditt arbete med slöjdspecifika ord för en kamrat.

Kommer att bedöma

Hur väl du:

  • kan motivera dina val
  • lärt dig att följa instruktioner
  • kan beskriva ditt arbete

Undervisning

*Genomgångar om:

  • hur material, färger och former påverkar varandra
  • hur man läser beskrivningar och instruktioner
  • hur man kan använda symaskinens olika tillbehör och inställningar

*Presentationer av olika slöjdalster.

*Hur man beskriver sitt arbete med slöjdspecifika ord.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback