Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Skriva texter

Solviksskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 29 maj 2021

Vi kommer skriva olika texter, både berättande text och argumenterande text.


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska 4-6
Bedömningsunderlag Sva år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback