Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Klassiska äventyr Vt-21

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 2 juni 2021

I Klassiska äventyr har vi lyssnat oss genom medeltiden fram till romantiken. Vi har pratat om hur musiken kunde låta just så som den lät och hur samhället påverkade detta. Vi har också spetsat öronen och lyssnat efter vilka instrument som användes under de olika musiktiderna. Som avslut har ni fått testa era kunskaper och resonerat er fram till vilken musik som hörde till vilken tid. Ni har varit fantastiska i detta arbete.

I Klassiska äventyr använder vi oss av ett arbetshäfte som ni, elever, fyller i under genomgångarna. Vi lyssnar mycket på musiken och funderar på hur den faktiskt låter, vilka känslor och associationer som den framkallar och pratar om hur samhället påverkade den. Vi diskuterar och lyssnar och hittar vad som var typiskt för stilen. 


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter