Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

21-22 Myran SKA O,U&L: Matematik

Myrans förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 7 juli 2021

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Att få förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

Varför ska vi arbeta med detta?

För att utmana barnens nyfikenhet för matematik och lägga grunden för fortsatt lärande. För att barnen ska utveckla förståelse för matematiska begrepp samt sambanden mellan dessa.

 

 

Hur arbetar vi?

Genom att skapa lärmiljöer som stimulerar det matematiska lärandet och använda adekvat material. Pedagogerna måste utmana barnens matematiska intresse genom att ställa följdfrågor, fånga barnens spontana frågor i stunden och göra dem uppmärksamma på matematiken runt oss. Använda rätt matematiska begrepp och utmana barnen.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback