Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matte VT år4 - Geometri, koordinatsystem och symmetri

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 juni 2021

Geometri - fyrhörningar och trianglar ska vi titta närmare på. Koordinatsystem - vi repeterar koordinater, x och y-axel. Symmetri - lika på båda sidor om symmetrilinjen, spegling av figurer.

MÅL

Du ska kunna:

 • förstå och kunna använda begreppen; skärningspunkt, vinkelrät och parallella linjer.
 • beskriva geometriska objekt med bilder, egenskaper eller figur och växla mellan dem.
 • känna igen och kunna namnge olika sorters vinklar, spetsvinkliga, trubbvinkliga och rätvinkliga trianglar
 • Känna igen och kunna beskriva olika sorters fyrhörningar, parallellogram, rektangel och kvadrat och deras egenskaper
 • räkna ut area och omkrets
 • hur ett koordinatsystem är uppbyggt
 • känna till begreppen koordinat, x-axel, y-axel och origo
 • läsa av, rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 • veta vad en symmetrilinje är och kunna avgöra om vardagsföremål har symmetrilinjer
 • spegla en figur mot en linje

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

 • Vi har gemensamma genomgångar.
 • Du deltar aktivt i undervisningen och delar med dig av dina tankar och sätt att lösa uppgifter. 
 • Vi löser exempeluppgifter på tavlan.
 • Du övar på uppgifter individuellt, i par eller i grupp.
 • Du följer kontinuerligt upp ditt arbete genom att rätta dina uppgifter.
 • Du gör en diagnos där du skattar din egen förmåga

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

 • Vid avslut av kapitel gör du ett sammanfattande prov, där du visar dina kunskaper på det aktuella innehållet.
 • Vid samtal och arbete i helklass och i mindregrupper med problemlösingsuppgifter.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback