Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan 2021 igelkotten, förskolan Terrassen, Enskede Gårds förskolor

143851 Förskolan Terrassen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

  •          Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Igelkotten på förskolan Terrassen i Enskede Gårds förskolor

 

Sommaruppgift

Naturvetenskap - Syftet med sommaruppgiften är att vi alla ska vara delaktiga, ha en gemensam start på terminen, något att samlas kring. Målet är att lyfta ämnet naturvetenskap, att kunna reflektera och samtala om olika delar kring huvudämnet naturvetenskap. 

Barnen får med sig en toarulle hem över sommaren. I den önskar vi att barnen samlar naturmaterial som barnet vill ta med sig tillbaka till förskolan. 

 

Undervisning under introduktionsperioden

Upptäcka Utforska Undersöka - Utmana
Bekantar oss med lärmiljön både inomhus och utomhus.

Vi dokumenterar med telefon, lärplattan, papper och penna. 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Stationer och miljö som vi kommer erbjuda under introduktionen:

Utforska vattnets olika former (flytande/fast) med olika material, flyta/sjunka.
Fylla på miljön med naturmaterial, material som inte har ett förutbestämt syfte där barnens fantasi lyfts och utvecklar leken.
Skapa med lera, måla och limma/klistra
Undersöka material med luppar, förstoringsglas och speglar.
Undersökande lådor som stimulerar barnens sinnen. .
Digitala verktyg så som projektor, lärplatta, microskåpägg.

Vi dokumenterar tillsammans med barnen. Vi har en dokumentationsvägg där barnen kan samlas och reflektera tillsammans.

Organisation och struktur

Vi delar oss i mindre sammanhang, både i planerade och spontana undervisningsstunder.
Inomhus samt utomhus

Vi följer ett strukturerat rutinschema för att skapa tydlighet och för att vara fokuserade på barnen.

Välkomnande förskola

Alla har sin egen hylla och plats med namn.

Alla barn får sommaruppgiften hemskickad på posten. Alla ska få presentera sin uppgift i den mån de vill. 

Uppgifterna ska ha en bestämd uppställningsplats. 

Pedagogerna är insatta och bekanta med alla barn, nya som gamla. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

1.     


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback