Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samernas religion och historia

Rindö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 3 juni 2021

I norra Sverige, Ryssland, Finland och Norge finns det område som samerna kallar Sápmi. Samerna är ett urfolk och har funnits och verkat på samma plats i flera tusen år. De har sedan länge en egen kultur, ett eget språk och tidigare hade de egna samhällen. De levde av jakt, fiske och renskötsel. Deras naturreligion innebar att de ansåg att varje ting i naturen hade sin egen ande och att dessa andar behövde hållas på gott humör för att ge god jakt, ge en problemfri graviditet mm. Nåjden, en slags medicinman eller spåman, var den som hade kontakt med andarna, både från levande och döda personer. Vi ska lära oss om hur de levde förr och hur de lever nu och om den gamla samiska religionen.

 

 

Mål för elev

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med Järnåldern - Vikingatiden:

  • Ha kunskaper om hur samerna levde förr i tiden
  • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
  • Kunna beskriva grundläggande drag i äldre samisk religion.
  • Kunna använda religiösa ord och begrepp
  • Kunna värdera olika historiska källors tillförlitlighet och användbarhet.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt. Vi kommer att se vilka källor som gett oss kunskap om tidsperioden.

Vi lär oss vad vissa händelser och förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 

Genomförande

Vi kommer arbeta med film, faktatexter och föreläsningar om den samiska religionen.
Eleverna kommer att ta del av berättelser kring området.

 

Redovisning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

  • Gruppdiskussioner
  • Skriftliga resonemang och jämförelser mellan tidsperioder
  • Läxförhör

Läroplanskopplingar

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback