Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Livets utveckling

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 3 juni 2021

Från Big Bang till dagens människa. Ta reda på, undersöka och lära oss om livets utveckling från första livet i vattnet, första djuret på land, dinosaurierna, människorna till istiden.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter