Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

21-22 SKA O,U&L: Naturvetenskap

Ugglans förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 28 juni 2021

Naturvetenskap

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

I enlighet med Lpfö 18 vill vi skapa förutsättningar för barnen att utveckla

  •         Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  •         Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
  •     Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

I enlighet med läroplanen ska barnen ges förutsättningar för  bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Utifrån barnens intressen och behov ser vi att detta arbete gynnar barnen utveckling och lärande gällande naturkunskaper.

 

Hur arbetar vi?

Vi kommer att arbeta med temat "Maja", med boken "Maja tittar på naturen" som utgångspunkt..

Utifrån detta tema kommer barnen erbjudas olika planerade aktiviteter/undervisningstillfällen t.ex. kretslopp, fotosyntes, experiment., skogsutflykter, boksamtal.


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback