Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER, samt KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER (REALIA) ÅK 7, 2020/2021

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 4 juni 2021

UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER: Muntlig interaktion på franska i olika sammanhang. Kunna ställa och besvara frågor om personer, miljöer, aktiviteter, mat etc. KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER: Känna till företeelser från den fransktalande världen, kommentera och jämföra med egna erfarenheter som kunskaper.

UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER, samt KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER (REALIA) ÅK 7 - Poser des questions et répondre! Muntlig framställning och interaktion, kommentera & jämföra, Fr åk 7 2020/2021 

 

SYFTE 

  • UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAGERA och använda STRATEGIER: Muntlig interaktion på franska i olika sammanhang. Kunna ställa och besvara frågor om personer, miljöer, aktiviteter, mat etc. 
  • KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER: Känna till företeelser från den fransktalande världen, kommentera och jämföra med egna erfarenheter som kunskaper.

 

ARBETSBESKRIVNING

Du kommer under läsårets gång att få kontinuerlig träning i att kommunicera på franska, ställa frågor, besvara frågor och berätta. Du behöver träna strategier för att uttrycka dig och göra dig förstådd på franska. Vi kommer att göra jämförelser med den fransktalande världen med vår egna kunskap och erfarenhet vilket du också kommer att få tillfälle att kommentera, jämföra och beskriva.

 

BEDÖMNING

Bedömning av kunskapskraven delges i matrisform. Att uttrycka sig muntligt och muntlig interaktion liksom startegier. Även matrisform för realian om den fransktalande världen, dvs att kommentera & jämföra.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser i planeringen
MATRIS: ATT UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER, samt att KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER (REALIA), Fr7 2020/2021
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback