Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Bokanalys

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2021

Svenne är en vanlig sjuttonåring från en liten by i södra Sverige. Bara på grund av sitt namn dras han in i ett politiskt spel som varken han eller någon annan riktigt förstår. Ett nytt nationellt parti med en karismatisk partiledare växer sig starkt, och efter ett halvår är Sverige förändrat. Men allt får sin ände under några dagar av kaos och upplopp. Efter det måste Svenne fly för livet. Han misstänks vara ansvarig för hämndaktioner, mord, misshandel och straffläger. Nu gömmer han sig undan polisen och alla som vill hämnas. Här är hans version av vad som hände. En spännande och provocerande bok som inte lämnar någon läsare oberörd.

Berätta kort vad boken handlar om. Skala bort alla onödiga detaljer så att bara det viktigaste kommer med.
 
Vilka kopplingar kan du göra  mellan...
 
...boken och dig? (text till själv)
...boken och andra texter? (text till text)
...boken och världen? (text till världen)    Välj en textkoppling och berätta utförligt om den!
 
Budskap
Vad tror du är bokens budskap, dvs vad tänker du att man kan lära om livet genom att läsa boken?
Ge tydliga exempel ur boken som motiverar ditt budskap.
Resonera kring på vilket sätt boken budskap kan vara viktigt för dig/för oss/för världen.
 
 

Läroplanskopplingar

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Matriser i planeringen
Bokanalys
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter