Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

6

Krusboda skola Fysik/kemi År 6 18/19

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

I åk 6 arbetar vi med: meteorologi, astronomi, energi samt värme och kyla.

Fysik/Kemi åk 6

I åk 6 arbetar vi med:  meteorologi, astronomi, energi samt värme och kyla.

Arbetssätt

Läromedel: Puls Fysik och kemi

 Fysik

Fysiken i naturen och samhället

 • Energins oförstörbarhet och flöde. Olika energikällor och dess påverkan på miljön och energianvändningen. S. 132-140
 • Hur väderfenomen uppstår. S. 82-88
 • Observationer av väder. S. 82.88

Fysiken i vardagslivet

 • Energiflöden mellan föremål av olika temperatur, samt hur vi kan påverka energiflödet. S. 82-88

 

Fysiken och värlsbilden

 • Under år 4-6 ska eleverna kontinuerligt få ta del av historiska och nutida upptäckter och dess betydelse för människan.
 • Eleven ska möta olika förklaringar av naturen. ( Skönlitteratur, myter och konst)

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra. S. 90-100

 • Människan i rymden och användningen av satelliter. S. 90-100

 

Fysikens metoder och arbetsätt

 • Enkla fältstudier och experiment

 • Planera, utföra och utvärdera experiment

 • Läsa och använda sig av faktatexter. 
 • Mätövningar
 • Kunna granska och diskutera sina egna resultat.
 • Enkla skriftliga labrapporter.

 

 Kemi

Kemin i naturen

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. Kap 9, 14, 16

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad.
 • Kemins förändring från magi och mystik till modern naturvetenskap.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap. S. 36-42

Kemins metoder och arbetsätt

 • Enkla systermatiska undersökningar.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftllga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information.

 

 

 

 Bedömning

Bedömning sker löpande i kunskapsmatrisen.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback