Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Vt-2021 Kinesiska

Modersmålsenheten GR, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 6 juni 2021

att kunna skriva/läsa tecken utantill, sammanfatta och tolka texter, och skriva längre texter är vår fokus för den här terminen.

1.Träna läsa/skriva tecken utantill enligt streckordningen.

2. Att kunna sammanfatta muntligt och skriftligt, tolka texternas budskap.

3. Att kunna skriva längre beskrivande texter. Folke skulle tänka vad texten handlar om och vad budskapet är och varför eller hur.

4. Att kunna översätta texterna till svenska med rätt meningsstrukturer och vice versa.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback