Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7 Tunaskolan VT 21

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 juni 2021

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till samhälle och teknisk utveckling. För mer detaljerad tidsplanering se classroom.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi har arbetat muntligt och skriftligt med olika teoriavsnitt samt haft genomgångar. Vi har också arbetat praktisk med t ex matematiklaborationer och problemlösning i grupp. Du har arbetat med matematiska övningar både i skolan och hemma för bästa möjliga utveckling i matematik. Vi har dessutom haft regelbundna läxor. Under våren har vi arbetat med följande område; geometri, samband och förändring samt sannolikhet och statistik. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper har bedömts kontinuerligt under lektionerna både muntligt och skriftligt. Vi har haft två skriftliga prov (på de två senare områdena) där du bedömts efter de fem förmågor som finns angivna i matrisen.

Vid terminens slut görs en samlad bedömning i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter