Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Enskede Gårds förskolor Sagans introduktionsplan 2021

143111 Förskolan Enskede Gård, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

  •          Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Sagan på förskolan Enskede Gård i Enskede Gårds Förskolor

     Sommaruppgift

     Tema: Hållbar utveckling

I år kommer vår sommaruppgift att handla om hållbar utveckling, och vi tänkte bjuda in er till ett byggprojekt med återbruksmaterial.

Ta med något, vad som helst som ni tänkt kasta, förpackningar, trasiga leksaker, mm. Vi vill gärna har saker som kan kopplas till teknik, men allt är välkommet.

Varför har vi uppgifter över sommaren?

Syftet med uppgiften är att vi ska ha något gemensamt att samlas kring när vi inleder höstens projekt. Ett projekt bygger på barnens tankar, intressen och idéer kring ett eller flera gemensamma ämnen. En sommaruppgift hjälper oss att skapa

en bro mellan barnets två världar; hemmet och förskolan.

 

Undervisning under introduktionsperioden

Sommaruppgiften kommer att vara en del av arbetet att få ihop gruppen, att lära känna varandra. Målet är att se varje barns behov och se till att de hittar sin plats i gruppen med kompisarna. Vi kommer också starta upp våra rutiner och aktiviteter. Barnen kommer också att delas i grupper med tillhörande lunchmöte(samling) och vila. Vi kommer introducera fler aktiviteter med sånger och rim och ramsor, mm Vi kommer också att introducera vårt material, hur det används, hur de återställs, så att materialet är redo för nästa kompis.

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vi kommer att förbereda inför hösten genom att skapar olika mötesplatser där barnen kan arbeta i mindre grupper i projekten, men också mötesplatser i leken. Miljön ska vara inbjudande och inspirerande, men det ska också finnas platser för lugn och ro. 

Organisation och struktur

Barnen kommer delas in i grupper i olika storlekar beroende på aktivitet, tex onsdagsboken blir i halvgrupp, projektet blir i mindre grupper. Tanken är att vi avslutar projektet i en gemensam sammankomst med det material som skapats. Förhoppningsvis med en vernissage för föräldrarna eller ett bildspel och/eller film som ni kan se när ni hämtar och lämnar. Coviden bestämmer.

Välkomnande förskola

Vi bemöter alla, både barn och vårdnadshavare, på ett glädjefyllt och engagerat sätt. I alla möten har vi ett empatiskt och inlyssnande förhållningssätt. Vi strävar efter en inbjudande och tillgänglig miljö som lockar till lek och utforskande för alla barn. Vårt viktigaste uppdrag är att barnen ska känna trygghet och glädje när de kommer till förskolan. 

Vi arbetar för en demokratisk utbildning i syfte att främja att varje barn får komma till tals, får ta plats och bli sedd och hörd, samt bli respekterade för den de är.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback