Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Äpplet - livscykel

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 juni 2021

Hur blir det fler äpplen ute i naturen och vad heter äpplets alla delar? Smakar, ser ut och doftar alla äpplen likadant? Det ska vi ta reda på nu.

I det här tema-arbetet så kommer vi att forska och undersöka äpplets livscykel.

Vi kommer även att undersöka äpplets olika delar och jämföra fyra olika äppelsorter. 

Lektion 1.

Vi samlar all kunskap vi har gemensamt om äpplet i en enkel tankekarta. 
Vi tittar sedan på en film om äpplen. 

Lektion 2. 

Vi går på en utflykt till äppelängen. Där repeterar vi först den kunskap vi samlat på oss
tillsammans och sedan så undersöker vi äppelträden och plockar med oss egna äpplen. 

Lektion 3. 

Vi målar av våra äpplen hur de ser ut hela, sedan delar vi äpplet och målar av hur det ser
ut i genomskärning. Vi möter sedan de olika namnen/begreppen som beskriver de olika delarna.
Utifrån tidigare kunskaper så kommer vi gemensamt fram till vilket namn som beskriver vilken del på äpplet.
Eleverna får här möjlighet att träna på strategin att använda tidigare kunskaper och uteslutningsförmågan för
att komma fram till svar som är logiska. Vi skriver också tillslut hur vårt äpple smakar och luktar och hur konsistensen är. 

Lektion 4. 

Vi börjar lektionen med att återkoppla till tidigare lektioner. Vi pratar om vad äpplet/växter
behöver för att leva. Sedan vad de tror den första fasen är i äpplets livscykel. Sedan går vi
igenom resterande tre faser. Eleverna får fylla i och rita på ett papper. 

Lektion 5. 

Eleverna ska nu få pröva fyra olika äppelsorter. De ska sedan dokumentera hur de ser ut, smakar, doftar och konsistensen. 
För att göra detta så börjar vi med att samla in olika adjektiv inom varje kategori för att lättare kunna beskriva äpplena och sätta ord på det vi känner. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter