Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska: Faktatext

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Under vecka 34-41 kommer vi att jobba med källkritik och skriva faktatexter.

Vi kommer att jobba med:

 • Hur man bygger upp en faktatext.
 • Hur man undersöker och värderar källor.
 • Vad som är viktigt att tänka på när du skriver en faktatext
 • De olika ordklasserna som vi använder oss av när vi skriver texter.
 • Olika skrivregler.
 • Söka fakta om olika ämnen som du kan tänka dig skriva om 
 • Välja ett område att skriva om (läraren bestämmer vilket område som kan fungera). 
 • Lära oss om hur man refererar från en faktatext.
 • Hur man ger omdömen på olika typer av texter.

 

Det du ska kunna efter avslutat område:

 • Skriva en faktatext, bedöma en faktatext och förbättra en faktatext.
 • Hur källkritik fungerar.
 • Söka relevant och pålitlig fakta.
 • Skrivregler och grammatiska regler.

 

Det här kommer att bedömas:

 • Vi kommer att bedöma uppbyggnaden, pålitligheten, läsbarheten av faktatexten.
 • Vi kommer att bedöma din skriftliga förmåga att följa reglerna för stavning och grammatik.
 • Vi kommer att bedöma relevansen och pålitligheten i dina källor.
 • Vi kommer att bedöma hur du ger kritik och hur du tar dig till kritik.

Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback