Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Religion - Begrepp och perspektiv

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Introduktion till religion och livsåskådning. Vi går igenom viktiga begrepp och perspektiv som vi kommer att arbeta med på kursen. Dessutom går vi igenom perspektiven i religion och vetenskap.

E

C

A

Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga.

 

Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. 

 

Eleven kan utförligt och nyanserat  redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Religion - Begrepp och perspektiv
Uppgifter
Religion - viktiga begrepp och perspektiv

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback